На главную Написать письмо Карта сайта
РусEng
Приемная райисполкома
Адрес райисполкома: 222120, г. Борисов, ул. Чапаева 6

Приемная: 8-(0177)-73-40-16
e-mail:  isp@borisov.minsk-region.by (для деловой переписки)
Электронные обращения(для граждан и юридических лиц)

Фильмы и стихи про Борисовщину
 

Янка Купала (1882-1942). Классик белорусской литературы. Поэт, драматург, публицист, переводчик. Член Союза писателей Беларуси (1934). Первый из поэтов, удостоенный звания Народный поэт Беларуси (1925). Академик АН Беларуси (1928), АН Украины (1929). Лауреат Государственной премии СССР (1941). В детском возрасте жил на Борисовщине. В 1932 и 1934 бывал на борисовской земле в творческих командировках. В д. Скуплино Борисовского района  завершил поэму “Борисов”.

 

БАРЫСАЎ
(урывак з паэмы)

Плыве у свет рака Бяроза,
Плыве сягоння, як і ўчора,                                                 
То паміж ніцых вербалозаў,
То між адвечных пушчаў-бораў.

Сваёй вадою поіць шчыра
Калгасы, фабрыкі, заводы,
І на плячах нясе між віраў
Плыты, лайбы і параходы.

Плыве рака Бяроза плаўна,
Плыве, мінае горы, долы;
На берагах яе спраддаўна
Паўсталі гарады і сёлы.

Паўстаў Барысаў у сотні гоняў,
Стаіць над рэчкай і сніць думы:
Якім ен быў, які ён сення
Яму пяюць Бярозы шумы.

*
Княжылі тут князі,
Крулі крулявалі,
І цары царылі
У крывавай хвалі.

Турмы будавалі,
Кавалі кайданы;
На народным целе
Сачыліся раны.

Былі войны, бітвы,-
Слёзы, кроў ліліся;
Шведа, Банапарта
Сляды засталіся.

У Бярэзінскіх водах
Немец паіў коні,-
Вільгельмава зграя
Ў памяці й сягоння.

Грабілі культурна,
Не знаючы жалю,
І армяк апошні
З бедняка знімалі.

Край абрабавалi
Хоць за час кароткi
Гэтыя блiзкiя
Гiтлеравы продкi.

А паноў навалу,
Іх каранняў жудзі
Помніш ты, Барысаў, -
Павек не забудзеш.

То было нядаўна –
Помніць камсамолец,
Як была скавала
Жудкая няволя.

Паны прывіталі
Цябе, мой Барысаў,
Вісельняй, і куляй,
І пажарным прыскам.

Генерал Шаптыцкі,
Праклятае славы –
Выпраўляў жалезам
Свой банкет крывавы.

Але да сканання
Яму не ўдалося
Спапяліць ідэю,
Як наша калоссе.

Генерал Шаптыцкі,
Найяснейшы пане!
Ўжо твой бот жандарскі
Болей тут не стане.

Ўжо табе не бачыць
Вісельняў, пагромаў,
Што тварыў ты, пане,
Ад польскай кароны.

Моцная ўжо зброя
Ў вольных пралетараў,
І на тваю кару
Ўстануць грознай карай.

 

 

Белый Иван Юрьевич.  Преподаватель белорусского языка и литературы. Работал в Борисовской школе № 1, школе – интернате, директором СШ № 18. Активно сотрудничает с краеведческой газетой “ Гоман Барысаўшчыны”.

 

СЛОВА ДА БАРЫСАВА

Воляй князя заснаваны
У сівую даўніну
Многіх ворагаў навалу
Перажыў ты не адну.

І хто толькі не пакінуў
Тут крывавы, хіжы след.
Для цябе ўжо не навіна
Чарада няшчасцяў, бед.

Ваяваці ўмеў заўсёды
Ты. Умееш мірна жыць:
Будаваць дамы, заводы,
Гадаваць дзяцей, вучыць.

Ты і сёння, родны горад,
Гонар свой у свет нясеш.
У дні радасці і гора
Паўнавартасна жывеш.

Цягам спекі і марозаў
Ты намроіў шмат надзей.
Дак святкую з сястрой Бярозай
Свой шаноўны юбілей.

 Петюкевич Владимир. Уроженец Браславщины. По образованию инженер. В 80-е годы  являлся членом литобъединения «Березина» при борисовской газете «Камуністычная праца» (“Адзінства”). Стихи опубликованы в республиканских газетах, литературно-художественном журнале “Полымя”,  поэтическом ежегоднике  “Дзень паэзіі”. Автор  сборника стихов «Узняўся белы птах». Многие его стихи положены на музыку.

 

ПЕСНЯ ПРА БАРЫСАЎ

Ты як птушка, наш горад Барысаў!
Над Бярэзінай – слаўнай ракой
Два крылы прамяніста ўзняліся,
Абняліся з вясной маладой.                                               

Два крылы – бераг правы і левы,
Горад новы і горад стары,
Сінь ракі і высокага неба,
Чырвань майскіх сцягоў і зары.

З песняй – думай пра лёс нашых веснаў
Накрываем святочна сталы,
А над намі, бы ў сне найдзівосным
Светлых мар і надзей два крылы.

Птушкай зорнай ляці, наш Барысаў,
У сузор’і братоў-гарадоў,
Закрасуйся, ярчэй заіскрыся
У праменнях вясны маладой.


Рубинчик Роман Яковлевич. Уроженец г. Борисова. По образованию инженер-электрик, работал на предприятиях города. Член литобъединения «Березина» при борисовской газете «Камунiстычная праца» («Адзiнства»). Стихи опубликованы в местной и республиканской печати. В настоящее время член литобъединения борисовских поэтов «Натхненне». Автор сборника стихов «Кадры старого кино». Ряд стихов положен на музыку.

БОРИСОВ – ГОРОД МОЙ

Наши предки с мечами вставали
На скрещеньях дорог и веков,
Здесь свой дом и друзей обретали,
Побеждали незваных врагов.

Ты не сдался, войной опалённый,
Город мой, ты сражался и жил.
И трудом, и мечтой окрылённый,
Снова славу свою возродил.

Если нас от родного порога
Позовут все дороги земли –
Город мой, подожди нас немного,
Мы вернемся под крыши твои.

Я люблю тебя, край мой былинный,
Я тобою живу и горжусь,
Так красуйся, мой город старинный,
Мой Борисов, моя Беларусь.

 

 

Геллер Михаил Львович.  Журналист, сотрудник газеты «Зорька». Член литобъединения «Березина» при борисовской газете «Камунiстычная праца» («Адзiнства»). Автор нескольких книг для детей, сборника очерков «Як крылы дзiвоснай птушкi», сборника стихов «Галины косички», «Костёр», «На качелях», «Росинка».

 

БЕРЕЗИНА

Мне эту быль в краю родном
Поведал дед.
Росла берёза под окном,
Дарила свет.
А при берёзе родничок
Прозрачный был.
И стар, и мал – кто только мог –
Сюда ходил.
Несла берёза людям тень,
Прохладу в зной.
А родничок в горячий день
Поил водой.
И из него, из родничка,
Из глубины
Легко проклюнулась река
В конце весны.
У той берёзы свет ветвей
Взяла она.
И люди имя дали ей –
Березина.
Сменилось много зим и лет,
Прошли века.
Давно берёзы больше нет
У родничка.
Но есть прозрачная река
Березина,
Чиста, как прежде, и легка
Ее волна.
Купает рыб, несет плоты.
Поит луга.
А над рекой стоят мосты
И облака.


Соколов Александр Иванович. Уроженец ст. Приямино Борисовского района. Участник Великой Отечественной войны. Корреспондент, поэт, член Союза писателей СССР. Автор сборников стихов «Осенний  настой», «Постоянство» и др.

СТАНЦИЯ ПРИЯМИНО

Станция Приямино,
Маленькая станция, -
Желтый домик каменный,
Под окном акация,
Старая акация,
По весне цветущая, -
До сих пор, мне кажется,
Ты на свете лучшая.

 

Я объехал многие
Станции да пристани,
Всякие дороги мне
Виделись не издали.
По земле моей родной
Много шёл и видывал,
Что живу в стране такой –
Сам себе завидовал.

Но всегда, признаться,  мне
Виделись в скитаниях
Дом в родимой стороне.
Плющ на стенах каменных,
Вишня да смородина,
Детство, ласка мамина...
Край мой отчий, родина,
Станция Приямино.

 1  Стригалёв Михаил Лаврентьевич (1938-2006). Уроженец Гомельской области. По образованию инженер-электромеханик, заочно закончил Литературный институт им. М. Горького в Москве (1969). Работал литконсультантом Пермской областной писательской организации Союза писателей РСФСР, заведующим фольклорно-издательского отдела Пермского Дома народного творчества, редактором многотиражной газеты. С 1978 и до конца 1980-х жил в Борисове, руководил литобъединением «Березина» при борисовской газете «Камунiстычная праца» («Адзiнства»). В 90-е годы жил в Минске, работал сценаристом на киностудии «Беларусьфильм». Автор более десяти сборников стихов на белорусском и русском языках. Член Союза писателей Беларуси (1988).

БЯРЭЗІНА

Узмах буслінага крыла –
нібы  жыцця сярэдзіна.
Глыбокай плынню пацякла
праз Беларусь Бярэзіна.

Хай бор барысаўскі ўзмахне
галлём над Батарэямі –
не патанае ў даўніне,
вятрыскамі авеяны...

Каля Студзёнкі свой разбег
зноў набірай, Бярэзіна, -
на абеліскі сыпце снег,
бярэзнікі гарэзныя.

Імчы к Славуцічу-Дняпру,
у край маленства стромаю.
Бярэзіна! Майму пяру
і космасу вядомая!


1Белтов Виктор Михайлович. Уроженец г. Саратова (Россия). Ветеран Великой Отечественной войны, полковник в отставке. С 1964 – житель г. Борисова. Работал директором парка культуры и отдыха, был корреспондентом районного радиовещания, более 30 лет играл на сцене Борисовского народного театра. Самодеятельный поэт.

БЕРЕЗИНСКАЯ ЗАПАДНЯ

Гонит туч свинцовых эшелоны
Ветер, пробирая до костей.
Тают строй смешавшие колонны
Битых и непрошенных гостей.
Юг сторожат Бороздин,
Сеславин.
С тыла напирают казаки.
Справа Витгенштейн Сен-сира
давит,
В бои бросая свежие полки.
И в таком вот полуокруженьи
В катастрофе, в панике бегут.
Там надеясь обрести спасенье,
За рекой на правом берегу.
В результате рекогносцировки
И, призвав на помощь весь
свой нюх,
Бонапарт решил: вся
группировка
В прочную попала западню.
Но в свою звезду еще все веря
(он не ставил крах себе в вину),
И неся тяжелые потери,
Рьяно рвался за Березину.
Нашими атаками припертый,
Враг, слабея, больше сатанел,
И ломился по настилу мертвых,
не совсем окоченевших тел.
Грохот боя заглушал все крики
Тех, кто в ледяной воде тонул.
Ни конца веревки, палки, пики
Гибнувшим никто не протянул…
И росла, росла в реке запруда
Из орудий, фур и мертвых тел.
От картечи, ядер и остуды
Враг, реку форсируя, слабел.
Лишь на третьи сутки переправы
Гвардии остатки перешли
На высокий березинский правый,
Остальные здесь конец нашли.
Выцвели за годы схемы, карты,
Изменилась глубь Березины.
Не забыть вовек, что
Бонапартом
Были тут знамена сожжены.

1 Чернышевский Валерий Федорович. Уроженец Полтавской области (Украина). Капитан в отставке.   Житель г. Борисова.  Публикуется в республиканской, областной и местной печати. Главная тема творчества – военно-патриотическая. Ряд стихов положен на музыку. В частности, стали литературной основой героико-патриотического музыкального произведения- реквиема «Линия Сталина», (композитор И. Лученок). Член литературного объединения борисовских поэтов «Натхненне».

БРИЛЕВО ПОЛЕ

 (Монолог французского гренадера)

Кружил ноябрь с листвою вальс.
Зимы мелодия вплелась
В ноктюрн берёз, в концерт дубравы...
Река Берёза, берег правый.
Рассвет багровый. Иней ранний.
Брилёво поле - поле брани.
Где ветви ивы куст простёр,
Лежал французский гренадёр.
Из раны кровь текла в песок
Под белорусский вересок.
И лишь глаза с особой силой
Взывали к ней, к далёкой милой:
"Шерше ля фам, де ла ля фам!
Ищу я Вас, хочу я к Вам,
А мне лежать средь осоки
На берегу чужой реки...
Бонжур, мадам де ла Круа,
Здесь пахнет порохом трава.
И одинокие стога
Все так же пряно пахнут сеном...
А под Парижем плещет Сена.
Как хорошо ведь было нам!
Ай ми, фе ми де ла ля фам...
Эт алагер, де алагер –
Всё на войне как на войне,
Наказан я теперь вполне.
И к чёрту ад! Не нужен рай...
Зачем пришёл я в этот край?
А рядом белорус лежит –
И я убит, и он убит,
И птица вещая летит,
Чтоб наши души унести.
Прости, солдат, за все прости –
Теперь мы оба земляки –
В земле у берега реки.
Ах се ля ви, ах се ля ви,
А мне так хочется любви!
Ай ми фе ми, моя ля фам...
Уже я там, прощай, фе ми!"

 

Васильев Юрий.    Участник партизанского движения в годы Великой Отечественной войны в Борисовском районе. Был разведчиком в специальной группе «Кочубей». Мечтал стать журналистом. После тяжёлого ранения был прикован к постели. Самодеятельный поэт.

НЕ ЗАБЫТЬ МНЕ ДРУЗЕЙ ИЗ БОРИСОВА

Не забыть мне друзей
из Борисова…
Не забыть хмурых дней
под Борисовом…
Не забыть партизанских дорог,
Где друзей я нашел и сберёг.
Мне б глоток ветерка
Белорусского.
Мне бы – звук говорка
Белорусского.
Мне б щепотку той самой земли,
Где родные от пуль полегли.
Мне б – погладить волну
Березинскую.
Мне обнять бы старушек-берёз.
Я ведь сердцем к их краю прирос.
Нет! Тоску не унять
по Борисову.
Это могут понять лишь / в Борисове/ близкие.
Я не стану её унимать.
Буду вечно о нем тосковать.

    Рашковский Леонид Семёнович (1937-1994). Уроженец г. Борисова. Поэт, член Союза писателей Беларуси (1970). Писал на русском и белорусском языках. Закончил Борисовскую СШ № 2, учился на зоотехническом факультете Витебского ветеринарного института, но из-за тяжелой болезни прервал учёбу. В 1962 закончил Борисовское медицинское училище, фельдшерское отделение.В 1963 году возглавил литобъединение «Березина» при борисовской газете «Камунiстычная праца» («Адзiнства» ). В 1964 поступил на журналистский факультет БГУ, однако по состоянию здоровья вынужден был оставить учёбу. Первое стихотворение опубликовал в Борисовской газете «За камунiзм» в  1955; первая публикация в республиканской прессе – в 1964. Автор сборников стихов « Пускай не умирают звёзды», «Ливень», «Преодоление», «Откровение»,  а также нескольких сборников  для детей. В содружестве с композитором Е. Карпутем написал ряд песен.

В ВЕЧНОМ КАРАУЛЕ

На большой и шумной магистрали,
Слушая реку Березину,
Грозный танк стоит на пьедестале,
Мировую пережив войну.

Десять лет еще пройдет
и двадцать…
Как устав военный предписал,
Часовым по всей стране меняться,
Соблюдая строгий ритуал.

Что с того,
что отзвенели пули! –
На посту, как часовой, как страж,
Все стоит в бессменном карауле
Лейтенанта Рака экипаж.

Он стоит,
внушительный и грозный,
Как и надлежит фронтовику,
У задумчивой реки Березы,                                             
Столько повидавшей на веку!

Он живой,
как жаркий миг атаки!
В танке,
что взошел на монолит,
Экипаж геройский Павла Рака
Наш покой и мирный труд хранит.

 1Андреенко Элла Владимировна. Родилась в Потсдаме (Германия) в семье военного дирижёра, профессиональный музыкант. Преподаёт в Борисовской детской музыкальной школе. Пишет вокально-инструментальную, фортепианную, оркестровую и хоровую музыку, а также песни. Член Союза композиторов Беларуси.

 

1Титовец Иван Васильевич. Уроженец Крупского района Минской области. По образованию – инженер-механик. Работал заместителем главного редактора журнала «Акно», занимается творческой работой. Автор стихов и песен, публиковался в республиканской, областной, ведомственной и районной печати. Творчески взаимодействовал с поэтами литобъединения «Березина» при борисовской газете «Камунiстычная праца» («Адзiнства»). Автор книг «Дзiўная страна», «Сполохи»,  «Ёсць любоў ў мяне…», «Квiтней, Беларусь!»

Муз.  Э. Андрэенка, сл. І.  Цітаўца

 

БАРЫСАЎ

Там, на Захадзе, росквіт высокі.
На Усходзе – Расіі зямля.
А мне любы мой край сінявокі,
Беларусь дарагая мая.
Мо таму і на свеце з’явіўся,
Каб Айчыну аддана любіць.
У Барысаве я нарадзіўся.
Наканована Богам тут жыць.

Прыпеў:
Мне прывабны Радзімы абрысы.
Ганаруся я краем сваім.
А мой родны, мой горад Барысаў,
Назаўсёды у сэрцы маім.

Бачыў горад дабро і варожасць.
Орды прагных і злых чужакоў.
Мужна ён адстаяў сваю годнасць
І прайшоў праз віхуры гадоў.
Падымаўся з руін непакорны,
Каб ізноў аднаўляцца і жыць,
І вякамі стаіць непаўторны,
Прыгажосцю над краем стаіць.

 Прыпеў:
Мне прывабны Радзімы абрысы.
Ганаруся я краем сваім.
А мой родны, мой горад Барысаў,
Назаўсёды у сэрцы маім.

Беразінскія ціхія плёсы
І блакітную нітку ракі
Атулілі пасёлкі і вёскі,
Саснякі, лазнякі, гарадкі.
Шмат разоў наваколлем дзівіўся,
І яго не стамлюся любіць.
У Барысаве я нарадзіўся.
Застаюся жыццё тут пражыць.

 

Прыпеў:
Мне прывабны Радзімы абрысы.
Ганаруся я краем сваім.
А мой родны, мой горад Барысаў,
Назаўсёды у сэрцы маім.

 

▲ Наверх